Telefon:  604 720 693

Email:

Aktualności


angielski dla dzieci łódź

2018-01-14


angielski dla dzieci łódź

2018-01-14

Życzym Państwu bardzo udanego roku 2018 i przpominamy, ze zajęcia rozpoczynamy 3 stycznia. Sobota, 6 stycznia jest dniem wolnym i odpracowanie go przesuwamy z wcześniej planowanego 5. stycznia na miesiące wiosenne.


angielski dla dzieci łódź

2018-01-02


angielski dla dzieci łódź

2017-12-14


angielski dla dzieci łódź

2017-11-09


angielski dla dzieci łódź

2017-10-22


angielski dla dzieci łódź

2017-10-22

Pierwsze ze spotkań już za nami. Wczoraj odbyło się spotkanie rodziców grup najmłodszych dzieci. 

Plan pozostałych spotkań poniżej.

Zapraszamy!


angielski dla dzieci łódź

2017-09-21

Jest to jedna z nowości w KIDS TALK w tym roku szkolnym. Osoby zainteresowane zapraszamy na lekcję otwartą, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 25 września 2017 w godz 17.00 - 18.00. Udział dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo. 

Zapisane dzieci podzielimy na grupy wiekowe i zaprosimy na 20-10 minutowe zajcia w wyżej wymienionym terminie.


angielski dla dzieci łódź

2017-09-21


angielski dla dzieci łódź

2017-08-31


angielski dla dzieci łódź

2017-08-29

Zapraszamy serdecznie naszych uczniów i wszystkich Pa?stwa na uroczysto?? podsumowujc ten rok szkolny. Kó?ko teatralne KIDS TALK DRAMA CLUB przygotowa?o dwie sztuki teatralne, najm?odsze dzieci wystpi w piosenkach, których nauczy?y sie podczas zaj?? Jolly Music, a dwóch kolejnych naszych uczniów opowie o swoich niezwyk?ych zainteresowaniach. 

Liczymy na Pa?stwa obecno?? w dniu 12 maja (pitek). Rozpocz?cie uroczysto?ci o godz. 18.00 na scenie sali sto?ówkowej Szko?y Podstawowej nr 139. 

 


angielski dla dzieci łódź

2017-05-05

Zako?czyli?my ju? okres rekrutacyjny dla dzieci kontynuujcych nauk? w naszym Centrum. Od jutra w biurze b?dzie dost?pny nowy podzia? na grupy i propozycja nowego planu.

Z pocztkiem maja rozpoczynamy zapisy nowych uczniów. W tym roku postanowili?my podkre?li? charakter naszej szko?y okre?lajc wiek nowo zapisywanych dzieci jako 4 - 8 lat. Nie b?dziemy tworzy? nowych grup dzieci starszych. Dost?pne s tylko pojedyncze miejsca w ju? istniejcych grupach dzieci sprawnie czytajacych i ch?tnych rozwija? znajomo?? j?zyka angielskiego. 

Nowo powstajace grupy musz mie? czas na opanowanie podstaw, na których oparte sa wszystkie stosowane w naszej szkole programy. Wi?cej na ten temat w zak?adce OFERTA.


angielski dla dzieci łódź

2017-05-03

W dniach 29.04 - 3.05 Centrum KIDS TALK jest nieczynne. Na zajęcia wracamy 4.05.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!


angielski dla dzieci łódź

2017-05-01

Składamy Państwu życzenia pięknych, spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Przerwa w zajęciach trwa od czwartku, 13.04, do wtorku, 18.04. 2017


angielski dla dzieci łódź

2017-04-13

W Kids Talk ?wi?tujemy ten dzie? ubierajc sie na ZIELONO. Ma to przynie?? szzcz??cie, a Ci, którzy ten zwyczaj zignoruj, powinni by? przygotowani na podszczypywanie. 

Mamy nadziej?, ?e grupy, które maj zaj?cia w:

 • ?rod?, 15 marca,
 • czwartek, 16 marca,
 • pitek, 17 marca,
 • sobot?, 18 marca,
 • przy?cz si? do obchodów.


angielski dla dzieci łódź

2017-03-17

Zdecydowalismy się na zmianę, która ułatwi większości naszych aktorów udział w próbach. Będą ona odbywały się tak, jak dotyczchas w soboty, ale we wczesniejszych godzinach, 11.30 - 12.30/13.00.

Jednoczśnie informujemy, że ze względu na choroby i terminowe wyjazdy dzieci, na próbę w lutym zapraszamy tydzień później, czyli 25 lutego. 

 


angielski dla dzieci łódź

2017-02-13

 

Kółko teatralne KIDS TALK wznawia dzałalnośc po przerwie feryjnej. Proponujemy następujące terminy spotkań w roku 2017:

 • 18 lutego,
 • 4 marca,
 • 25 marca,
 • 8 kwietnia,
 • 22 kwietnia,
 • 6 maja,
 • 20 maja.

Jest to zawsze sobota, godz. 13.00. Próby trwają 60 - 90 minut. 

Do zobaczenia!

 


angielski dla dzieci łódź

2017-02-10

Zapraszamy na najbardziej wyjątkowe wydarzenie w każdym roku szkolnym – obchody Tłustego Wtorku (Shrove Tuesday), zwanego tez Dniem Naleśnika (Pancake Day).

Tego dnia w Londynie i wielu innych miastach Wlk. Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii rozgrywany jest wyścig z naleśnikiem (Pancake Race). My również organizujemy takie zawody, choć ze względów organizacyjnych odbędą się one 2 dni wcześniej, w niedzielę.

W tym roku spotykamy się w restauracji VINDA, gdzie po zawodach będzie można wypić ciepła herbatę lub kawę i zjeść pyszny naleśnik.

Koszt uczestnictwa – 19 zł od osoby i pokrywa on naleśnikową ucztę w VINDZIE.

Początek spotkania – 26 lutego godz. 15.00, VINDA. Zawody rozegramy na powietrzu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnej patelni. Naleśniki do rozgrywek sportowych zapewniają organizatorzy.


angielski dla dzieci łódź

2017-02-06

W najbliższą sobotę, 14 stycznia, spotkanie KIDS TALK DRAMA CLUB odbędzie się wcześniej, niż zazwyczaj, o godz. 13.00. Jest to spotkanie na którym przeprowadzony zostanie CASTING do ról w przedstawieniu.

Prosimy dzieci o wstępne wybranie ról, które im się podobają oraz staranne przygotowanie się na nasze spotkanie w formie castingu. Poniżej załączamy fragmenty wypowiedzi postaci.


angielski dla dzieci łódź

2017-01-10

Przypominamy, że dni 6-7 stycznia 2017 są dniami wolnymi od zajęć.


angielski dla dzieci łódź

2017-01-05

Zapraszamy Państwa na zebranie podsumowujące pierwszy semestr, informujące o zamierzeniach drugiegoo semestru oraz zmianach organizacyjnych.

 • godz. 17.00 - zapraszamy Rodziców dzieci przedszkolnych i z kals 1 - 3
 • godz. 18.00 - zapraszamy Rodziców dzieci z klas 4 - 6.

Zależy nam na Państwa obecności.


angielski dla dzieci łódź

2017-01-05

Składamy Państwu życzenia pieknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyslności w Nowym Roku. 

Przypominamy, źe nasze centrum w dniach 23.12. 2016  - 1.01.2017 jest nieczynne. Pierwsze zajęcia po przerwie świątecznej odbędą się w poniedziałek, 2. stycznia.


angielski dla dzieci łódź

2016-12-27

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na uroczyste obchody ameryka?skiego ?wi?ta - Dnia Dzi?kczynienia. Tego dnia nie ma zajêæ, a spotykamy siê o godz. 18.00 w zaprzyja?nionej restauracji VINDA, przy ul. Zgierskiej 69 (budynek ABC, przy ul. Dolnej). Wi?cej informacji w sekretariacie szko?y.


angielski dla dzieci łódź

2016-11-18

W tym roku nie organizujemy spotkania zwi?zanego z obchodami tego ?wi?ta, ale przez ca?y tydzie? nawi?zujemy do niego podczas lekcji. Kostiumy nie obowi?zkowe, ale mile widziane.


angielski dla dzieci łódź

2016-10-27

Rodzicw dzieci kontynuuj?cych nauk? w naszym centrum zapraszamy w najbli?szy poniedzia?ek 12.09.2016.
Natomiast rodzicw dzieci z nowo powsta?ych grup zapraszamy dwa tygodnie p?niej, 26.09.2016.

12.09.2016

 • godz. 17.00 Rodzice dzieci m?odszych (przedszkole – klasy drugie)
 • godz. 18.30 Rodzice dzieci starszych (klasy trzecie – szste)


26.09.2016
 • godz. 17.30 prezentacja dla rodzicw: Jolly Phonics
 • godz. 18.00 Rodzice dzieci m?odszych (przedszkole – klasy drugie)
 • godz. 18.45 Rodzice dzieci starszych (klasy trzecie – szste)


2016-09-09

To ju? trzecia i ostatnia lekcja prbna przedstawiaj?ca metod? Jolly Phonics stosowan? w naszym Centrum J?zykowym KIDS TALK. Tym razem zapraszamy dzieci 6-letnie. Rodzice b?d? mogli zobaczy? jak wygl?da metoda Jolly Phonics, a my zobaczymy jak nasi nowi uczniowie pracuj? w grupie podczas pe?nej 45-minutowej lekcji.

Zapraszamy wtorek 13 wrze?nia godzina 17:00


angielski dla dzieci łódź

2016-09-08

15.09.2016 CZWARTEK

 • 16.35 - Grupa ALASKA (Weronika B, Maja K, Oliwia P, Bartek P, Ola R, Karol W)
 • 16.35 - Grupa LONDON (Natalia R, Natalia M, Maciej L, Brunon W, Piotr D)
 • 17.30 - Grupa HOUSTON (Julia M, Maja B, Ania D, Hania B, Jakub W)
16.09.2016 PI?TEK
 • 16.35 - Grupa SYDNEY (Marysia M, Karolinka B, Nadia O, Bartek S, Ala B, Matylda P)
 • 17.30 - Grupa GEORGIA (Karolina Sz, Maja M, Ania ?, Zosia M, Marta H)
 • 17.30 - Grupa FOREST GATE (Wiktoria T, Natalia A, Alan O, Marek S, Wojtek S)
17.09.2016 SOBOTA
 • 9.00 - Grupa CAMBRIDGE (Hania K, Olga G, Adam M, Iga B, Jasiek O)
 • 9.00 - Grupa NEW JERSEY (Ania S, Hania B, Dominik D, Tosia L, Julia N)
 • 9.00 - Grupa DOVER (Natalia T, Tosia O, Dominik S, Maciej S)
 • 10.50 - Grupa CHICAGO (Filip Ch, Janek A)
19.09.2016 PONIEDZIA?EK
 • 15.40 - Grupa ORLANDO (Weronika M, Zuzia W, Gabrysia W)
 • 16.35 - Grupa NEW YORK (Blanka A, Agnieszka M, Zuzia M, Jeremiasz K, Adam L)
 • 16.35 - Grupa PHILADELPHIA (Lena P, Iga P, Zuzia J, Kalina P, Tymek B)
 • 16.35 - Grupa MIAMI (Lila M, Nina P, Olgierd M, Zosia J, Dominik D)
 • 17.30 - Grupa OREGON (Nina S, Maks Sz, Jakub Z, Karolina W)

2016-09-07

Od wtorku, 15.marca, obchodzimy w naszej szkole Dzie? Patrona Irlandii, ?w. Patryka, ktry w tym roku przypada 17.marca.

Symbolami tego dnia s?: trzylistne koniczynki, t?cza, garniec z?ota i pilnuj?cy go Lepikur. Lepikut jest elfem wzrostu ma?ego dziecka z brod? i w zielonym kapeluszu. Szyje buty a zarobione pieni?dze ukrywa w garncu na ko?cu t?czy.

Je?li komu? uda si? go schwyta?, cz?sto proponuje spe?nienie trzech ?ycze? w zamiast za odzyskanie wolno?ci.

tego dnia ubieramy si? na zielono.

2016-03-14

W najbli?sz? sobot?, 6. lutego 2016, o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u we wspania?ej zabawie Wy?cigu z nale?nikami organizowanej przez szko?? KIDS TALK.

Uczestnicy proszeni s? o wzi?cie patelni i zjawienie si? przed now? siedzib? szko?y przy ul. Wojska Polskiego 190.

Pucharem jest oczywi?cie patelnia. Dzieci b?d? si? ?ciga?y w dwch kategoriach wiekowych, a rodzice w konkursie podrzucania nale?nikw.

Gwarantujemy doskona?? zabaw?.

2016-02-03

Wszystkie zainteresowane dzieci zapraszam na pierwsze prby.

W najbli?sz? sobot?, 23. stycznia, o godz. 15.00 zapraszam dzieci ze szko?y na Stokach, a w nast?pn? sobot?, 30. stycznia dzieci z os. Radogoszcz. Kolejne spotkania b?d? odbywa?y si? wsplnie.

2016-01-19

Zapraszam Pa?stwa na zebranie rodzicw, ktre odb?dzie si? 29.stycznia 2016. Wi?cej informacji na ten temat w zak?adce Aktualno?ci na podstronie Szko?a>Os. Radogoszcz.

2016-01-19

Zapraszam Pa?stwa na zebranie w dniu 29.01.2016 . Wi?cej informacji w zak?adce Radogoszcz.

2016-01-17

23.12.2015 - 3.01.2016

2016-01-03

Zapraszam wszystkich Pa?stwa na zebrania rodzicw w sobot?, 16.stycznia 2016 .

godz, 10.00 rodzice dzieci z grup MONTANA, NEW YORK, ALASKA, OREGON, GEORGIA, SAN FRANCISCO

godz. 11.30 rodzice dzieci z grup DAKOTA, ATLANTA, NEVADA, CAMBRIDGE, LIVERPOOL, HOUSTON, ORLANDO

godz. 13.00 rodzice dzieci z grup MIAMI oraz SYDNEY

2016-01-03

Ze wzgl?du na konieczno?? odwo?ania prby w ubieg?? sobot?, dzia?alno?? Ko?a Teatralnego rozpoczniemy od stycznia 2016.

2016-01-03

Zaj?cia na Stokach odbywaj? si?, jak dotychczas, w siedzibie szko?y przy ul. Raszy?skiej 4.
Zmiana siedziby szko?y nast?pi po feriach zimowych, 28. lutego 2016.

2016-01-03

Otwieramy zapisy do naszego K?ka Teatralnego przy szkole j?zyka angielskiego Kids Talk. Prby b?d? odbywa?y si? w siedzibie szko?y na Stokach, w soboty w godz 15.00 - 16.30. W najbli?sz? sobot?, 28. listopada o godz. 15.00 odb?dzie si? pierwsza prba do przedstawienia sztuki The Christmas Story, ktr? planujemy wystawi? w trzecim tygodniu grudnia na Stokach i na os. Radogoszcz. Prby w dniach: 28.11, 5.12 oraz 12.12.


Od stycznia 2016 prby b?d? odbywa?y si? regularnie co dwa tygodnie.

Uczestnictwo w K?ku Teatralnym jest nieodp?atne.

2015-11-25

Zapraszam na zebranie 10.09 (CZWARTEK) GODZ. 17.15 m?odsze grupy (przedszkole i 1. klasa) GODZ. 18.00 starsze grupy (2 - 4 klasa).

2015-09-05

Zapraszam na zebranie 18.09 (PI?TEK) GODZ. 17.30 m?odsze grupy (przedszkole i 1. klasa) GODZ. 18.30 starsze grupy (2 - 4 klasa).

2015-09-05

Kontakt

Telefon:604 720 693
Email:
WWW: www.kidstalk.pl

91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 190

Sentencja

"Człowiek, który zna tylko jeden język, nie rozumie żadnego" - Orson Scott Card za Maxem Mullerem

"Granice mojego języka są granicami mojego świata" - Ludwig Wittgenstein