Telefon:  604 720 693

Email:

Szkolenia dla nauczycieli - JOLLY GRAMMAR

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych szkoleniami w Centrum Językowym Kids Talk - zapraszamy do kontaktu tel. 604 720 693
Dr Sylwia Dżereń-Głowacka jest profesjonalnym trenerem Jolly Phonics.


JOLLY GRAMMAR


W szkołach brytyjskich Jolly Grammar jest kontynuacją Jolly Phonics w szkole podstawowej. Jest to bardziej wyspecjalizowany program i na zajęciach języka angielskiego jako języka obcego powinien być, naszym zdaniem, łączony z dodatkowymi zadaniami funkcjonalnymi. Idealnie natomiast wypełnia lukę braku jakichkolwiek propozycji świadomej pracy nad poprawnością gramatyczną dzieci w wieku 8 -14 lat w języku angielskim. W programie szkoły podstawowej praca nad precyzją i prawidłowością wypowiedzi ma być osiągnięta przez recykling co rok tych samych struktur oraz delikatne naprowadzanie dziecka na samodzielne rozpracowanie zasad gramatycznych. W rezultacie, nawet bardzo dobrzy uczniowie na ogół działają tylko intuicyjnie, nie mając świadomości o panujących w języku angielskim zasadach.

Jolly Grammar to systematyczna praca nad poznawaniem części mowy i ich roli w zdaniu. Już w pierwszym roku nauki uczniowie nabywają umiejętności, na przykład, poprawnego stosowania przedimków a/an/the z rzeczownikami czy tworzenia zdań w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. W czytanym tekście odnajdują czasowniki i potrafią określić ich formę oraz od czego ona zależy. Taka nauka jest bardzo podobna do analogicznej pracy nad językiem polskim w tym samym czasie i rozbudza świadomość podobieństw i różnic pomiędzy językami.

W naszej szkole Jolly Grammar 1 to propozycja idealna dla trzecioklasistów, natomiast Jolly Grammar 2 dla czwartoklasistów.


Kontakt

Telefon:604 720 693
Email:
WWW: www.kidstalk.pl

91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 190

Sentencja

"Człowiek, który zna tylko jeden język, nie rozumie żadnego" - Orson Scott Card za Maxem Mullerem

"Granice mojego języka są granicami mojego świata" - Ludwig Wittgenstein