Telefon:  604 720 693

Email:

Komentarze

Prosimy Rodziców o wystawienie komentarza dotyczącego działności naszej szkoły języka angielskiego, poziomu zadowolenia z nauki, itp.


Starszy syn chodzi ju? drugi rok sam jest zachwycony a my widzimy postepy w nauce . Mlodsza corka zaczela w tym roku szkolnym i jest zachwycona. Zajecia prowadzone w sposob zrozumialy dla dzieci i zachecajacy do nauki poprzez zabawe. Wszystkim polecamy szko?? Pani Sylwi :)

2017-02-10

Polecam szko?? Kids Talk. Zaj?cia odbywaj? si? w ma?ych grupach w fajnej zabawowej atmosferze. Moje dziecko uczy si? wreszcie poprawnej komunikacji w jezyku angielskim. Panie nauczycielki zawsze u?miechni?te s?u?? pomoc?. Polecam gor?co

2016-09-13

Ja si? wypowiem jak moje dziecko pochodzi d?u?ej, zaliczy?am z pociech? ju? kilka szk? pocz?wszy od helen doron, czy inne dam zna? z ktrej b?dzie najbardziej zadowolona ???

2016-03-24

Witam. Crka chodzi dopiero p? roku do Kids Talk, wcze?niej uczy?a si? w B...C.. Mam wra?enie, ?e w Kids Talk lekcje prowadzone s? rzetelniej, wi?kszy nacisk k?adzie si? na prawid?ow? wymow? i gloskowanie. Zaj?cia s? ciekawe i urozmaicone. P.Sylwia organizuje rwnie? dla dzieci imprezy plenerowe np.bieg z nale?nikiem. W szkole jest mi?a atmosfera i dzieci ch?tnie chodz? na zaj?cia. Szczerze polecamy Kids Talk i zach?camy niezdecydowanych ☺.

2016-02-25

Super szko?a, gor?co polecam crka ucz?szcza na zaj?cia w tej szkole, jest wniebowzi?ta, jak nie lubi?a angielskiego w szkole tak tutaj.. co tu mwi? grupy 4-5 osobowe przede wszystkim nauka poprzez gesty wymow?, rozmow? super super

2015-11-15

Zaj?cia z j?zyka angielskiego jakie prowadzone s? w szkole Kids Talk sa naprawd? na wysokim poziomie. Crka w ieku przedszkolnym pytanie wiecznie kiedy b?dzie mia?a kolejn? lekcj? j?zyka angielskiego, nie mo?e doczeka? si? kolejnej. W bardzo ciekawy sposb lektorzy podchodz? do procesu nauki poprzez d?wi?ki. Super tak?e by?y ostatnie obchody Halloween. Gor?co polecam wszystki nauk? dzieci j?zyka angielskiego w szkole Kids Talk.

2015-11-10

POLECAM wszystkim gor?co szko?? j?zyka angielskiego dla dzieci Kids Talk mieszcz?c? sie w ?odzi. Crka moja ucz?szcza do szko?y juz drugi rok. Jest bardzo zadowolona z formy prowadzenia zaj??, podej?cia nauczycieli prowadz?cych lekcje, a to wszystko przek?ada si? na wyniki nauki j?zyka angielskiego w szkole podstawowej.

2015-11-05

Kontakt

Telefon:604 720 693
Email:
WWW: www.kidstalk.pl

91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 190

Sentencja

"Człowiek, który zna tylko jeden język, nie rozumie żadnego" - Orson Scott Card za Maxem Mullerem

"Granice mojego języka są granicami mojego świata" - Ludwig Wittgenstein