Telefon:  604 720 693

Email:

Prowadzący zajęcia

filler image

Za największe moje osiągnięcie uznaję fakt, że oprócz pracy na uczelni, w której zajmuję się tym co lubię, jestem też mamą dwójki pogodnych dzieci, z którymi spędzam dużo czasu i z którymi wspólnie wymyślamy zabawy językowe, które tak świetnie sprawdzają się potem i z innymi dziećmi.

Obserwowanie niezwykłych możliwości małego dziecka zmieniło też sam kierunek mojej pracy naukowej i preferowane grupy wiekowe moich uczniów. Od kilku lat prowadzę wykłady na temat unikalnych umiejętności poznawczych człowieka i procesów uczenia się małych dzieci. Ale prowadzenie wykładów i nawet najciekawsze dyskusje ze studentami już mi nie wystarczają: od pewnego czasu marzę o możliwości stworzenia miejsca dla dzieci, pogłębieniu naukowych zainteresowań obserwacjami w praktyce, a przede wszystkim o aktywnym wspieraniu dzieci – zasługują na to jak nikt inny!

Wykształcenie

 • 2012 - Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2004 - Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim
 • 1997 - Uzyskanie tytułu magistra Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim

Doświadczenie zawodowe

 • 2013 - teraz Założycielka i właściciel Centrum Językowego dla Dzieci Kids Talk
 • 2013 - teraz Trener metody Jolly Phonics i Jolly Grammar
   • 2008 - 2014 Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki - Adiunkt
    • prowadzenie seminariów licencjackich z zakresu komunikacji interpersonalnej
    • prowadzenie kursów magisterskich nt. kreatywności językowej, obejmujących studia nad procesami uczenia się małych dzieci
   • 2005 - 2016 Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
    • prowadzenie kursów języka angielskiego dla dzieci od lat 3
   • 2004 – 2008 Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Adiunkt
    • prowadzenie wykładów z metodyki nauczania języka obcego
    • prowadzenie kursów z gramatyki opisowej: struktura zdania
   • 2004 – 2005 Centrum Językowe Berlitz Poland - Dyrektor Metodyczny Szkoły
   • 2003 – 2005 Centrum Językowe Berlitz Poland - Lektor Języka Angielskieg
    • specjalizacja: prowadzenie kursów dla dzieci (od lat 4)
   • 1997 – 2004 Studium Języków Obcych "Szuster" - Lektor Języka Angielskiego
   • 1997 – 1998 XIII Liceum Ogólnokształcące - Nauczyciel Języka Angielskiego
   • 1995 – 1997 Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych UŁ - Lektor Języka Angielskiego

   Praca naukowa

   Dwa wyjazdy na stypendia w trakcie studiów, do Utrechtu i Strasburga, wydłużyły ale i wzbogaciły moje studenckie lata w Instytucie Anglistyki UŁ i chyba to właśnie spowodowało, że dalsza praca naukowa na zaproponowanych mi studiach doktoranckich stała się wyborem mojej przyszłości. Zdecydowałam się na specjalizację językoznawczą i w pierwszej swojej akademickiej pracy zajęłam się humorem językowym. To zainteresowanie zresztą trwa i bawi mnie do dziś. Podczas studiów doktoranckich rozwinęłam moje zainteresowania językoznawstwem kognitywnym, które jest obecnie głównym podejściem do badań nad językiem na całym świecie.

   Kiedy podjęłam pracę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadziłam wykłady z metodyki nauczania języka obcego i gramatyki opisowej języka angielskiego. Na Uniwersytecie Łódzkim prowadzę seminarium licencjackie z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z kreatywności językowej i językoznawstwa kognitywnego w ramach seminarium specjalizacyjnego na studiach magisterskich oraz stale pogłębiam swoją znajomość procesów uczenia się małych dzieci.

filler image

Being a teacher is connected to my own passion for learning. I enjoy the quest for knowledge and hope to encourage and develop this love of learning for children in my classroom. Also, I find it rewarding helping students develop their potential and achieve success—both academically and socially. The skills children learn in the classroom will be with them throughout their entire lives.

I have high expectations for every student and I believe in creating an encouraging classroom environment and positive reinforcement methodology. In the ESL classroom I use a lot of original and traditional games so that learning new vocabulary, and reinforcing current knowledge, seems more like fun than learning. This way of learning helps the student feel comfortable with the language and strengthens correct pronunciation.

I have been a classroom teacher in the states of Alaska, Washington, and Connecticut. I have taught English as a Second/Foreign Language to both adults and children in the USA, Japan, and in Poland.


Kontakt

Telefon:604 720 693
Email:
WWW: www.kidstalk.pl

91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 190

Sentencja

"Człowiek, który zna tylko jeden język, nie rozumie żadnego" - Orson Scott Card za Maxem Mullerem

"Granice mojego języka są granicami mojego świata" - Ludwig Wittgenstein